06 August 2010

Път на Стратегията

В търсене съм на умението да се концентрирам.

1. Не носи злоба в себе си.
2. Тренирай упорито Пътя на Ни Тен Ичи Рю.
3. Запознай се с всякакви изкуства.
4. Знай пътищата на различни професии.
5. Прави разлика между печалбата и загубата във всекидневието.
6. Развивай интуиция и разбиране за всичко.
7. Осъзнай истинската същност на нещата, невидими зa окото.
8. Обръщай внимание дори и на дреболиите.
9. Не прави нищо без необходимост.

Прочетено в Ни Тен Ичи Рю от Миямото Мусаши - най-великият самурай!

No comments: