25 August 2010

Oh sugar, oh sugar


10 км с ролерите. Спирачният ми път е около 10 м.

No comments: