11 August 2010

Фарове


  • Фарът на Емона. И онова пиене на кафенце, сметанките със снимка на фар.
  • Фарът в Истанбул.
  • В Хърватска. Те следва да се посетят, или поне този. Напомня ми на планетата на Малкия принц.
Списък по Сей Шонагон, Записки под възглавката. Вдъхновен от тук.

No comments: