26 August 2010

One week to go


Една седмица до откриването на изложбата на департамента. Участваме в един от най-големите фестивали за нови медии - Арс Електроника. Заглавието на нашата изложба е Playful Inteface Cultures, а проектът ни с Мирсини е в раздела Open Lab, work in progress.
Тези дни постояно сновем между университета и фабриката, където се провежда фестивала. Започнахме да подреждаме пространството.

Студентската стая също изглежда подобаващо.

No comments: