11 November 2009

ArduinoИ все пак, нямало проблем, че съм завъртяла основата за чипа. Моето първо Ардуино е завършено! Сега ще видим дали работи и ще се опитаме да контролираме с него разни неща в следващите лекции.

No comments: