16 November 2009

Say nothingСнощи докато заспивах имаше момент, в който не минаваше кола навън... Прозорците ми гледат към огромен булевард и времето на тишина между две коли е кратко. А сутринта трамваят беше празен и системата за съобщаване на спирките не работеше. Тишина и само музичка в ушите ми. Пристигнах по-рано и минах покрай реката. Днес отново като огледало.

Quote of the day: You grow by experiencing pain and happiness.

No comments: