16 November 2009

Senseware на български

Стомна, менци, павурче, чешма, вграждане на сянка, бране на рози, червен конец против уроки, полазване, кумичене, предпазване от змейска обич, шевица, дантела, гайтан, билки, самодиви...

От всички тези традиции и понятия трябва да избера вдъхновение и да измисля предмет, отговарящ на следните условия:
  • Entertaining
  • Subtle (daily life)
  • Human Centered Design
Имам една нощ за да го направя.

No comments: