03 December 2009

Снимка на деня


Последен час по Sesnortechnology. Свързахме ардуино с PureData.

No comments: