13 December 2009

Original*


Беше различна седмица. Нямахме лекции, а един workshop в който сутрините гледахме презентации, а следобедите работехме в студио. Крис Циглер - водещият, се занимава от години с нови медии и по-точно търси връзката между танца и визуалните изкуства. Инсталацията, която построихме се казва Forest - 16 луминисцентни лампи, които висят от тавана и реагират със светлина на движението наоколо. В четирите края има и високоговорители, които също са свързани.
Разделихме се на три отбора и всеки трябваше да използва пространството с някаква идея. Тим, Хенинг и аз си избрахме темата "Разпит". В средата на инсталацияте седи човек с микрофон, който трябва да отговоря на въроси на обикалящия наоколо разпитващ. Системата е настроена така, че реагира на бързината на движението и или удължава гласа или го спира съвсем.
Багер и Мирсини имаха страхотна идея - границата между двете им държави, Турция и Гърция е осеяна с минни полета. Те трябваше да се опитат да преминат гората с лампите с равномерна и бавна скорост, а ако някой мръднеше рязко - се чуваше предупредителен сигнал и избухване на бомба. Ана и Дейвид намериха изречение с 9 думи (9 са полетата) и записаха всяка дума на различен език. С движението в полето човекът, който е вътре трябваше да разкрие коя дума се крие там и да подреди изречението.

Много се забавлявахме! Седмицата обаче беше малко тежка за всички...

*Leftfield

No comments: