18 December 2009

Snow stones


По тротоарите и пешеходните зони из града са разхвърляни такива шарени или бели камъчета, за да не се подхлъзне човек. Напомнят ми за Хензел и Гретел...

No comments: