13 December 2009

АналогНамерих снимки, правени с Ломо-то на пандата. Колко относително е времето...

No comments: