14 December 2009

Katie Paterson

Наскоро ми попаднха две нейни работи...

Замръзената музика от няколко ледника, изсвирена на грамофонна плоча, докато се разтопи...
и
Превърнатата в морзов код Лунна соната, пратена до Луната и след това изсвирена отново със загубите от пътя...

Katie Paterson

No comments: