07 December 2009

Stage Based Interaction


Тази седмица сме в студио. Днес започнахме монтирането на инсталацията. Накрая ще трябва да прилича на това.

No comments: