05 December 2009

Чадърът като четка... (Liu Hsiang-Ling)


Отново попаднах на прекрасен чадър...

No comments: