16 October 2009

Дунав

Круизните кораби
в октомврийска сутрин
спряли, мокри и празни
от нощния дъжд.

No comments: