22 October 2009

Midnight smoke

С Герда решихме, че ни се пуши посред нощ и свихме с тютюн някакви цигари. И след това сладки приказки за ломо на терасата.

No comments: