25 October 2009

Cell Phone DiscoCell Phone Disco е повърхност, която визуализира електромагнитното поле на мобилен телефон. Хиляди светлинки се активират, когато звъните на някой или получавате обаждания и сте в близост до инсталацията.www.cellphonedisco.org

No comments: