30 October 2009

Change Me


Чадърът на Squid London... който си сменя цвета, когато се намокри от дъжда.
www.squidlondon.comА Аmerican Аpparel са пуснали тениска...която си сменя цвета, в зависимост от температурата.

No comments: