22 October 2009

Строят театър

Сутрин, тръгвайки за училище, най-много чакам на този светофар. Зад оградата има четири огромни крана на фирмата Strabag (Инжстрой), които строят нов театър. Интересното е, че винаги наоколо има зяпачи - много са ми симпатични!

1 comment:

Anonymous said...

Hola, saludos desde Buenos Aires... te sigo y te invito a mi blog. "Del Cangrejo a la Sopa"
Adiós.